De Swollenaer

Donderdag, 6 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

FEM Talk gaat met vrouwen in gesprek

FEM Talk gaat met vrouwen in gesprek
Redactie: Erik-Jan Berends

BINNENSTAD - FEM Talks richten zich op de positieverbetering van financieel kwetsbare groepen vrouwen. Op dinsdag 19 november is er van 20.00 tot 22.00 uur een bijeenkomst in de Panoramazaal van het stadhuis aan het Grote Kerkplein 15.

Vrouwen in Nederland besteden nog altijd twee keer zoveel tijd aan zorg dan mannen. Zij zorgen voor de kinderen, voor het huishouden en steken tijd in mantelzorg. Dit belemmert soms werken of fulltime werken. Daarover gaan Vrouwenplatform Carree en Het Zwols Vrouwenplatform met vrouwen uit de regio in gesprek. De regionale FEM Talk is georganiseerd in het kader van de landelijke Alliantie Samen Werkt Het! Dit is een samenwerking van Bureau Clara Wichmann, Movisie, Nederlandse Vrouwen Raad (NVR), WO=MEN, WOMEN Inc. en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en loopt van 2018 tot en met 2022. Vrouwenplatform Carree organiseert deze FEM Talk als lid van de NVR.