<< Ga terug

Erfgoedverenging wil van Tolhuislanden windmolenpark maken

Erfgoedverenging wil van Tolhuislanden windmolenpark maken

ZWOLLE - Erfgoedvereniging Heemschut Overijssel maakt zich zorgen over de wijze waarop Zwolle in de Energiegids de plaatsing van een nieuwe windmolens benadert. Heemschut vindt dat de zoekgebieden in de IJsseldelta van tafel moeten en Tolhuislanden moet worden opgewaardeerd tot windmolenpark.

Het plaatsen van een cluster windmolens in de zoeklocaties Zwolle-Zuid en de buurtschap Windesheim heeft volgens de vereniging grote gevolgen voor het landschap van de IJsselvallei. “Dit landschap dat deel uitmaakt van de rivierdelta vanaf Arnhem tot voorbij Kampen heeft grote landschappelijke kwaliteiten. Het Overijsselse deel wordt door de provincie Overijssel omschreven als een van de kroonjuwelen van Overijssel. Door de relatieve openheid ervan zal een cluster met windmolens invloed erg groot zijn en het landschap over enkele tientallen vierkante kilometers aantasten.” Dit mag naar de mening van Heemschut absoluut niet gebeuren.

De provincie Overijssel heeft in de Omgevingsvisie het gebied waarin Tolhuislanden zich bevindt, aangewezen als voorkeursgebied voor de plaatsing van windmolens. Ook de Zwolse Energiegids omschrijft dit gebied als geschikt. “Een extra voordeel is dat in de Tolhuislanden kan worden aangesloten bij windmolens die al in het gebied staan”, vindt de vereniging. Dit biedt naar de mening van Heemschut extra kansen hier een windmolenpark met eigen kwaliteiten te ontwikkelen. “Ook biedt deze concentratie mogelijkheden om bewoners, die toch al veel last ondervinden van de reeds aanwezige windmolens, te compenseren of zelfs te verplaatsen. “ Het door de provincie aangewezen gebied strekt zich ook uit over het grondgebied van de gemeente Staphorst en omvat ook windmolens die daar al staan. Vanzelfsprekend zal in samenwerking met de gemeente Staphorst en de bewoners het concrete plan moeten worden opgesteld.

Om de bovenstaande redenen heet Erfgoedvereniging Heemschut de gemeenteraad van Zwolle voorgesteld om vanwege de hoge landschappelijke kwaliteiten van de IJsseldelta Zwolle Zuid (Harculo en Hoog Zuthem) en het gebied bij de buurtschap Windesheim te schrappen, en het zoekgebied Tolhuislanden, inclusief het aansluitende gebied in de gemeente Staphorst, verder te ontwikkelen tot een windmolenpark. Het op te stellen plan dient de kenmerken te hebben van een nieuw landschapstype en moet ook zorgen voor een kwaliteitsverbetering voor de huidige bewoners.Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Like ons ook op Facebook!

Ontworpen door BCO Reclameburo