De Swollenaer

Maandag, 10 augustus 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Erfgoedplatform belicht Assendorp in lezing

Erfgoedplatform belicht Assendorp in lezing
Foto: Dolf Henneke collectie Historisch Centrum Overijssel
Redactie: Erik-Jan Berends

BINNENSTAD – Het Erfgoedplatform Zwolle heeft voor vrijdag 8 februari een lezing over Assendorp georganiseerd. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats bij Waanders In de Broeren.

De eerder geplande lezing ‘De vroege boekdrukkunst’ gaat niet door. In plaats hiervan verzorgt Herman Aarts de lezing over Assendorp. De inloop is vanaf 19.30 uur en de entree is gratis. Belangstellenden worden verzocht zich aan te melden via e-mail naar communicatie@waandersindebroeren.nl.

Assendorp is eeuwenlang niet meer dan een boerenstreek buiten de stadsmuren. Alles verandert als Zwolle een aansluiting krijgt op het spoorwegnet en de spoorwegen achter het station een grote werkplaats vestigen voor het onderhoud van alle het spoormaterieel. Honderden medewerkers van de werkplaats vinden in Assendorp een woning, Assendorp wordt spoorwijk. Na de sluiting van de werkplaats in de jaren dertig van de vorige eeuw en vooral na de Tweede Wereldoorlog is de wijk er slecht aan toe. Geleidelijk komt Assendorp er weer bovenop en ontwikkelt zich, met behoud van het oorspronkelijke karakter, tot een levendige wijk met veel sociale samenhang, tot een wijk waar men graag woont.

Studenten van ArtEZ Conservatorium omlijsten de avond met muziek. Het Erfgoedplatform Zwolle wordt gevormd door: Zwolse Historische Vereniging, Het Oversticht, Historisch Centrum Overijssel, Vrienden van de Stadskern, Zwols Architectuur Podium, Monumentenzorg en Archeologie gemeente Zwolle, Waanders In de Broeren, Stichting Het Vrouwenhuis Zwolle, Stichting Stadsherstel Zwolle, Academiehuis de Grote Kerk Zwolle en Stichting Allemaal Zwolle.