De Swollenaer

Woensdag, 5 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

College Zwolle wil 'bruisend trefpunt' in Zwolle-Zuid

College Zwolle wil 'bruisend trefpunt' in Zwolle-Zuid
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Het college van burgemeester en wethouders stelt 45.000 euro beschikbaar voor een haalbaarheidsstudie voor één huiskamer voor heel Zwolle-Zuid. Daarin moeten tal van instellingen op het gebied van welzijn, zorg en cultuur bijeenkomen voor alle 33.000 bewoners.

Nu zitten onder meer Stadkamer, De Pol (waarin onder meer het sociaal wijkteam en Travers actief zijn) en Jena XL nog in drie verschillende, gescheiden locaties naast elkaar. Stadkamer wil zijn functie als huiskamer van de wijk veel beter uit de verf laten komen. En de instellingen die nu in De Pol zijn gehuisvest, zijn moeilijk zichtbaar en zitten nog verborgen achter een weinig aantrekkelijke voordeur, volgens het college.

Verbinden

Door ruimtes met elkaar te verbinden en gemeenschappelijk te maken, wordt bijgedragen aan de ontmoetingsfunctie en worden basisfuncties als bibliotheek, cultuur en onderwijs veel beter aangesloten op welzijn en hulpverlening, vindt het college. “Dit kan sterk bijdragen aan een gezonde en verbonden wijk: een belangrijke winstpunt in het licht van de Hervormingsagenda van de gemeente Zwolle.”

Trefpunt

Het trefpunt zou daarnaast veel efficiencywinst kunnen opleveren, verwachten b en w. “Ook kunnen de bezoek- en openingstijden worden verruimd. Tot slot kan voor het post-coronatijdperk veel beter worden gewerkt aan een sociaal veilige omgeving voor alle gehuisveste organisaties.”

Convenant

Om de haalbaarheidsstudie te beginnen ondertekent de gemeente Zwolle met Stadkamer, WijZ, sociaal wijkteam, Travers, RIBW, GGD, Jena XL, wijkvereniging en wijkmanagement binnenkort een convenant.