De Swollenaer

Vrijdag, 10 juli 2020

Dagelijks online en voorlopig in de oneven weken op je deurmat! Wel wekelijks als E paper in je mail? Meld je dan GRATIS aan!

College draagt RTV Focus Zwolle voor als lokale publieke media-instelling

College draagt RTV Focus Zwolle voor als lokale publieke media-instelling
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad om RTV Focus Zwolle voor te dragen bij het Commissariaat voor de Media als lokale publieke media-instelling voor de periode 2020-2025.

RTV Zwolle FM en RTV Focus Zwolle hebben beide een aanvraag ingediend bij het Commissariaat om in aanmerking te komen voor een uitzendlicentie voor deze periode. Om tot een aanwijzing te komen, vraagt het Commissariaat de gemeenteraad van Zwolle een advies uit te brengen over de ingediende aanvragen. In het advies moet de gemeenteraad aangeven welke aanvrager het beste in staat is om de functie van publieke media-instelling te vervullen en of de aanvragers voldoen aan de Mediawet. Beide aanvragers voldoen volgens het college aan de Mediawet. Het college heeft onderzocht of samengaan of samenwerking van beide instellingen mogelijk is, maar komt tot de conclusie dat dit niet het geval is.

Beoordeling

Op basis van de criteria van de LTMA (Lokaal Toereikend Media-Aanbod ) heeft een brede beoordeling plaatsgevonden van de kwaliteit en kwantiteit van beide aanvragers. Hieruit blijkt dat RTV Focus het aanbod verzorgt dat het best bij de Zwolse samenleving past. Doorslaggevend daarbij is dat RTV Focus nieuws voorziet van eigen verhalen en zelf aan nieuwsgaring doet, zowel op de website als op social media. Ook heeft RTV Focus Zwolle een PBO met onder meer een vertegenwoordiging van Zwolse jongeren en ouderen. Dit sluit aan bij een uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad.

Vervolg

De gemeenteraad heeft tot 22 juni om het Commissariaat te adviseren over de voorkeur voor een publieke lokale media-instelling voor de komende vijf jaar. Het Commissariaat beraadt zich vervolgens om tot een besluit te komen over de toekenning van de uitzendlicentie. De licentieperiode 2015-2020 loopt formeel af op 25 mei. Op dit moment is RTV Zwolle FM de lokale publieke media-instelling. RTV Zwolle FM blijft deze functie vervullen tot het besluit van het Commissariaat.