De Swollenaer

Woensdag, 5 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Brief gemeente Zwolle wakkert vrees aan over sociale woningbouw aan de Scholtensteeg

Brief gemeente Zwolle wakkert vrees aan over sociale woningbouw aan de Scholtensteeg
Foto: Eigen foto
Redactie: Erik-Jan Berends
(door Niek Teune)

REGIO – De inwoners van ’s-Heerenbroek vestigen hun hoop op de Kamper wethouder Holtland, nu de gemeente Zwolle een brief aan het Kamper gemeentebestuur heeft gestuurd over de bouw van sociale huurwoningen aan de Scholtensteeg. De boodschap van de gemeente Zwolle: de huizen gaan er gewoon komen. Tot spijt van de inwoners van ’s-Heerenbroek, die fel tegen de komst van de tijdelijke woningen aan de gemeentegrens zijn. Zij hopen dat Holtland de buurgemeente alsnog op andere gedachten kan brengen.

Het plan om kant-en-klare huizen te bouwen aan de Scholtensteeg ligt er al jaren. Het Zwolse bedrijf Jansen Vastgoed wil graag achter de dijk langs de Hasselterweg en uit het zicht van andere Zwolse wijken 76 ‘pauzewoningen’ bouwen, voor mensen die snel onderdak nodig hebben. Jansen benoemde eerder in De Stentor dat gedacht kan worden aan ‘tijdelijke werknemers van regionale bedrijven en gescheiden ouders’. Met dertig sociale huurwoningen voor DeltaWonen komen er in totaal 106 huurwoningen van veertig vierkante meter op de gemeentegrens.

De gemeente Zwolle vindt de bouw van de prefab-woningen een goed plan, omdat zo de acute woningnood in de provinciehoofdstad teruggedrongen kan worden. Eerder deze maand werd opnieuw duidelijk dat het college van burgemeester en wethouders niet van plan is om de plannen te wijzigen, ondanks een schriftelijke oproep daartoe in februari vanuit Kampen. In een antwoordbrief richting het Kamper gemeentebestuur werd gecommuniceerd dat het omstreden woningbouwplan ‘op een ruimtelijk aanvaardbare wijze, voor een tijdelijke periode van vijftien jaar, in een urgente woningbehoefte voorziet’. Tot spijt van het Kamper college en vooral de inwoners van ’s-Heerenbroek.

De ’s-Heerenbroekers willen niet uitkijken op dit aantal en dit type woningen in Zwolle, op steenworpafstand van hun dorp. In april 2019 plaatsten zij protestborden tegen de plannen in de hoop dat de gemeente Zwolle zich nog zou bedenken. Dat is tot op heden niet gebeurd, gezien de brief aan het Kamper college. “Niet verrassend”, volgens Marjan de Groot, secretaris van Dorpsbelangen ’s-Heerenbroek. “We weten van de plannen en hoe Zwolle daarin staat. Zwolle doet geen moeite om een alternatief te vinden.” Volgens De Groot is de Hasselterdijk een prima afscheiding tussen woonwijk Stadshagen en ’s-Heerenbroek. “Nu is het landschap mooi afgerond. Die woningen moeten nu nog aan deze kant van de dijk komen. Wij vinden dat ontzettend jammer voor het landelijk uitzicht. En de bewoners zitten dan ook afgesloten van alle andere bebouwing.” Zij wijst naar woonbuurt De Tippe als alternatieve locatie voor het bouwproject. “Dat is een prima plek. De mensen die daar gaan wonen, horen echt ergens bij. Er zijn ook nog meer plekken in Stadshagen waar de sociale huurwoningen beter zouden passen, maar daar wordt door Zwolle niet naar gekeken. Hoe hoog de woningnood ook is.”

Hoewel de onvrede groot is, gaan de inwoners van ’s-Heerenbroek niet opnieuw de barricaden op. De Groot: “De gemeente Zwolle kent ons standpunt, net als het college van Kampen. Wij hopen dat wethouder Holtland zich sterk maakt voor onze belangen. Wij willen heel graag steun van hem.” De Kamper wethouder Holtland snapt de zorgen van de ’s-Heerenbroekers over de bouwplannen. “De huizen komen erg dichtbij, omdat Zwolle tot op de gemeentegrens wil gaan bouwen. Ik snap dat ‘s-Heerenbroek zich afvraagt waarom dat nodig is.” Ook wethouder Holtland ziet de Scholtensteeg niet als de meest ideale plek om 106 sociale huurwoningen neer te zetten. “Dat hebben wij de gemeente Zwolle in februari schriftelijk meegedeeld. Ze hebben onze brief eerst voor kennisgeving aangenomen, maar recent is er toch een antwoord gekomen.” Holtland laat weten dat de brief vanuit Zwolle na het zomerreces besproken wordt in het college.

Een officieel standpunt neemt het college daarom pas na de collegevergadering op 4 augustus in, maar Holtland geeft aan dat het Kamper gemeentebestuur op dit moment liever de woningen ziet verrijzen op een andere plek. Hij wijst net als De Groot naar De Tippe als alternatieve bouwlocatie. Ook zou Holtland met Zwolle willen bespreken of geplande woon-werkkavels langs de Hasselterdijk gewisseld kunnen worden met de sociale huurwoningen, zodat de woningen met bedrijven korter op de Zwolseweg zouden komen en de huurwoningen dichterbij tankstation Esso.

Holtland beseft dat de gemeente Zwolle uiteindelijk een autonome beslissing moet maken. “Wij kunnen een verzoek doen, maar hen niet dwingen om de plannen te veranderen. Het college zou er natuurlijk voor kunnen kiezen om een officieel bezwaar in te dienen, maar het heeft niet mijn voorkeur om met een buurgemeente een gevecht aan te gaan bij de bestuursrechter. Bovendien moet het college daar 4 augustus nog over vergaderen, dus ik kan er niet teveel op vooruitlopen”, besluit Holtland.