De Swollenaer

Woensdag, 5 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Bouw Park De Stadshoeve in Stadshagen vordert

Bouw Park De Stadshoeve in Stadshagen vordert
Foto: Erika Schuuring
Redactie: Erik-Jan Berends
(door Erika Schuuring)

STADSHAGEN - De inwoners van Stadshagen ontwikkelen momenteel hun Park De Stadshoeve. De gebouwen staan, het dak zit er op en de vloeren zijn droog. In de modder, de sneeuw en de kou timmeren de bouwvakkers voortvarend door.

De nieuwe groene ontmoetingsplaats wordt vlak achter het winkelcentrum gebouwd, rondom de voormalige kinderboerderij, met stallen voor dieren en een educatieruimte met een theehuis. Het omliggende park wordt ingericht voor spelen en beleven.

Het huidige bestuur, met Martin Hendriksen als voorzitter, bedacht begin 2015 de eerste plannen. “Binnen twee jaar willen wij veel op de rit hebben. Het is een burgerparticipatieproject”, vertelt Hendriksen gedreven. Hij legt de werktekeningen op tafel. “Wij leggen veel verbindingen in de wijk en we werken samen met een fantastisch team van vijftig vrijwilligers. Educatie is voor ons een ongelooflijk belangrijk onderdeel. Daarom hebben we de scholen erbij betrokken. We zijn inmiddels ver gevorderd.” Organisaties komen met plannen en positieve toevoegingen. Het bestuur is in gesprek met kinderopvang Doomein, Landstede, Zonnehuisgroep IJssel-Vecht en Frion/RIBW.

De organisatie van de hoeve is in handen van de faciliterende stichting met verschillende werkgroepen voor tuinen, dieren, avontuurlijk spelen voor kinderen tot vier jaar en voor vier- tot dertienjarigen. Iedere school heeft een eigen ambassadeur. Hendriksen: “Eind van het jaar kunnen de inwoners het concept echt goed zien. Dan staat er een gebouw waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en zijn de tuinen zichtbaar. Als ik dan in het voorjaar op het terras een biertje kan drinken met mijn kleinkinderen erbij, ben ik heel blij.“

Alles wordt op natuurlijke basis gecreëerd. De pijlers zijn ontmoeting, educatie, duurzaam groen en waterbeleving. De aanbesteding van het inrichtingsplan heeft twee weken geleden plaatsgevonden. De gemeente als partner en de provincie Overijssel zagen het belang van het project. Zij verstrekken subsidie voor duurzame toevoegingen. Zo worden de daken groen en voorzien van zonnepanelen met een fonkelnieuwe techniek voor opslag van energie, de zeezoutaccu. De ontwikkelaars uit Wezep gaan deze originele techniek voor het eerst testen in de Stadshoeve.

In het historisch groene gebied, waar ooit in 1368 kasteel Werkeren stond, wordt de bestaande ringgracht stromend gemaakt. Het krijgt ook een pontje. Hier werkten scholieren vorig jaar al mee aan de start van de Wilgenburcht met het vlechten van wilgentunnels. De burcht, met in het midden een uitkijktoren, wordt gebouwd op de fundamenten van het stervormige kunstwerk dat nooit is voltooid.

In het groene deel komen drie beleeftuinen waar kinderen kunnen spelen, ook kinderen met een beperking. Avontuurlijk spelen kan helemaal. Een heus speelkasteel met een waterloop staat in de planning. Het krijgt een plaats tussen de oude bomen die op deze manier behouden blijven.

Deze week worden de nieuwe hekken om de Stadshoeve geplaatst en in maart zijn de tuinen aan de beurt. Het park wordt waarschijnlijk medio juni officieel geopend. Kijk voor meer informatie op www.parkdestadshoeve.nl/bouw.