De Swollenaer

Woensdag, 5 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Bijna voltooid multifunctioneel centrum de Stadshoeve rekent op steun van inwoners Stadshagen

Bijna voltooid multifunctioneel centrum de Stadshoeve rekent op steun van inwoners Stadshagen
Foto: Erik-Jan Berends
Redactie: Erik-Jan Berends

(door Erik-Jan Berends)

STADSHAGEN – De officiële opening van de Stadshoeve, vlakbij winkelcentrum Stadshagen, is op 21 september. Voor de wijk gaat het multifunctionele centrum, zoals voorzitter Martin Hendriksen de Stadshoeve het liefste noemt, op 23 september feestelijk open.

De eerste dieren zijn er al en werklieden leggen de hand aan de laatste loodjes. Als alles klaar is, heeft Stadshagen een duurzaam gebouw met horeca, een kinderboerderij met speeltuin, nieuwe vergaderfaciliteiten, cursus- en educatieruimten en tuinen met veel geur en kleur én grootmoeders groenten in de wijk. “We willen vooral verbindend zijn”, benadrukt de voorzitter. “Tuinen, dieren en educatie vormen de pijlers en zijn het middel voor duurzame en maatschappelijke initiatieven.” De Stadshoeve moet in tien jaar op eigen benen kunnen staan en daarvan is het eerste al om. Hendriksen: “Dat betekent dat we risico’s moeten nemen. Het gaat om samenwerking tussen de overheid, het bedrijfsleven en vrijwilligers. Als je dan goed je doel voor ogen hebt, krijg je enthousiasme en bereik je dit resultaat. De basis is hier ijzersterk.”

‘Ondernemerschap en keuzes durven maken’, zijn volgens hem daarbij essentieel. Natuur, milieu en energie staan bij de Stadshoeve voorop. Zo heeft het centrum geen gasaansluiting en gaat het energie opslaan in bijzondere zeezoutaccu’s. Hendriksen wil onder andere daarmee onderscheidend zijn in de wijk en in Zwolle. “In dat kader wil Waterschap Drents Overijsselse Delta ook dolgraag meewerken met het waterbeheer. Met Frion hebben we voor hun cliënten een speciale opleiding in vier lagen ontwikkeld. Als je met zulke bijzondere initiatieven doorzet, komt er veel op je af. Gas en elektra wordt de komende tijd bovendien een heel ander verhaal. Het zou mooi zijn als mensen daarvan hier het voorbeeld kunnen zien.”

Grote fondsen hebben inmiddels ook hun steun aan de Stadshoeve toegezegd. De exploitatie moet volgens de voorzitter haalbaar zijn. Bijna vijftig vrijwilligers in diverse werkgroepen maken zich sterk voor de realisatie van het centrum en Gerben Eshuis gaat de horeca ‘Bistro de Stadshoeve’ exploiteren. De zorg van Hendriksen is wel dat de Stadshoeve nog niet voldoende wordt gedragen door de wijk. “Om de ontwikkelingen in de maatschappij hier te kunnen blijven volgen, is dat een vereiste. Daarvoor is voldoende financiële onderbouwing nodig en dat is een wijkaangelegenheid. Bij de publieksopening beginnen we dan ook met de ‘Vrienden van de Stadshoeve’. Daar moeten we als bestuur heel veel energie in steken. De rode draad zijn de scholen in Stadshagen die allemaal een ambassadeur hebben.”

Inmiddels hebben al diverse organisaties laten weten gebruik te willen maken van de Stadshoeve. De voorzitter stelt tevreden vast dat er zo al veel op de rails staat en dat het nu nog om combineren en uitbouwen gaat.