De Swollenaer

Maandag, 6 juli 2020

Dagelijks online en voorlopig in de oneven weken op je deurmat! Wel wekelijks als E paper in je mail? Meld je dan GRATIS aan!

Bezoekers kunnen klimaatverandering ervaren in eerste mobiele Climate escaperoom

Bezoekers kunnen klimaatverandering ervaren in eerste mobiele Climate escaperoom
Foto: Gemeente Zwolle
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - Een internationaal studententeam van 038Games heeft in Climate Campus-verband in opdracht van de gemeente Zwolle een mobiele Climate escaperoom ontwikkeld. Bestuurder Hans Wijnen van waterschap Drents Overijsselse Delta en wethouder Ed Anker, namens het Europese project, hebben de escaperoom dinsdag onthuld.

De escaperoom, ‘Adapt or BTrapped’ draait om klimaatverandering en hoe de spelers zich daar zo goed mogelijk op kunnen aanpassen. Ook Cibap-directeur Coby Zandbergen namens 038Games studio en Liesbeth Rijsdijk, directeur Honours College van Hogeschool Windesheim en bestuursvoorzitter Climate Campus waren bij de onthulling aanwezig.

Filmtrailer

De bouw van de escaperoom was mogelijk, omdat de gemeente Zwolle participeert in het Europese CATCH-project én door Climate Campuspartners te betrekken, zoals Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hogeschool Windesheim en Cibap. De escaperoom Adapt or BTrapped staat op de binnenplaats van het Zwolse escaperoombedrijf The Great Escape. Dit bedrijf dacht ook mee met de studenten voor een zo aantrekkelijk mogelijke speelervaring. Zo ontwikkelden ze een filmtrailer met een belangrijke rol voor burgemeester Peter Snijders.

Bewustmaken

Het spel wordt coronaproof, zodat inwoners van de Zwolse wijken Stadshagen en Wipstrik het in september kunnen spelen. Daarmee wil de gemeente inwoners op een speelse manier bewustmaken van wat ze kunnen doen om hun woning, straat en buurt zo klimaatbestendig mogelijk te maken, liefst samen met de buren. Rond het spel worden straatgesprekken op touw gezet en een straatwedstrijd.

Aanleiding

Stagiairs van Waterschap Drents Overijsselse Delta bedachten vorig jaar het plan voor een mobiele klimaatescaperoom. Maar financiering om die te bouwen, ontbrak. In dezelfde periode wilde de gemeente Zwolle voor het Europese CATCH-project een serieuze game ontwikkelen. Dankzij de Climate Campus-samenwerking werd het idee van de stagiairs alsnog uitgewerkt binnen het CATCH-project met geld van de Europese Unie. Ook andere Climate Campus-partners werden betrokken. Zo kwamen 038Games, de gamestudio van Hogeschool Windesheim en Cibap in beeld voor de bouw van de game en ging een internationaal studententeam, onder leiding van de Duitse Fenja Anlauf, in september 2019 ermee aan de slag.

Klimaatbestendig

Binnen het Europese Interreg project CATCH (Water sensitive Cities: the Answer To Challenges of extreme weather events) wordt gewerkt aan twee serieuze games, waarvan de escaperoom de eerste is. Het tweede is het SIM-Zwolle spel. Inwoners worden daarbij uitgedaagd om hun tuin, balkon, straat en buurt mooier te maken en tegelijk zo klimaatbestendig mogelijk. Ook hier draait het om de vraag hoe inwoners bewuster te maken van de noodzaak om zich aan te passen aan het nieuwe klimaat en dat zij daarbij zoveel mogelijk samenwerken.

Doel

“Dat is het achterliggende doel, meer samenwerking binnen buurten”, bevestigt de gemeente Zwolle. “We verwachten dat het CATCH-project lessen gaat opleveren die ook interessant zijn voor de Europese partners in België, Engeland, Denemarken, Zweden en Duitsland. Daartoe wordt het project mede betaald door de Europese Unie.”