De Swollenaer

Donderdag, 6 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

Bewoners Zwolle-Zuid praten over energie-initiatieven

Bewoners Zwolle-Zuid praten over energie-initiatieven
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE-ZUID - Energie geeft energie. Die gedachte staat centraal tijdens een bijeenkomst in wijkcentrum SIO aan de Thorbeckelaan 2 in Zwolle-Zuid op dinsdag 18 februari. De avond gaat over energie-initiatieven in de wijk.

Heel concreet vertellen tijdens de bijeenkomst wijkbewoners zélf hoe ze nu al hun woning aanpassen of de openbare ruimte verfraaien en vergroenen. En ook hoe men dit samen met de buurt kan doen. De avond is nadrukkelijk bedoeld als aanzet om meer ervaringen en kennis in Zwolle-Zuid uit te wisselen over energie- en duurzaamheidsmaatregelen die wijkbewoners nu al zelf kunnen nemen.

Tijdens de bijeenkomst, die van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur duurt, wordt op actieve wijze duidelijk wie wie is en wat bewoners samen al weten en vooral al doen. Het programma zit zo in elkaar dat onderlinge contacten en kennisuitwisseling volop mogelijk zijn. De bijeenkomst trapt af met korte, informatieve interviews met wijkgenoten die al concrete stappen hebben gezet in het verduurzamen van hun woning en soms zelfs hun buurt.

Gespreksleider is journalist Wim Eikelboom. Deelnemers kunnen daarna meedoen aan korte kenniscontacten met de ervaringsdeskundigen in Zuid. Vragen als ‘hoe weet je nou welke maatregelen bij mij thuis werken’ of ‘is het handig om meteen buren te betrekken bij plannen’ kunnen zo met elkaar worden beantwoord worden. Wie nog geen concrete vraag heeft of inspiratie wil opdoen, is ook welkom. Er is een informatiemarkt met een aantal organisaties die wijkbewoners verder kunnen helpen met het verduurzamen van hun woning. De bijeenkomst wordt afgesloten met het samen formuleren van nuttige vervolgstappen.

De bijeenkomst in SIO is een initiatief van Travers, de gemeente Zwolle, Buurkracht en Blauwvinger Energie.