De Swollenaer

Zaterdag, 19 september 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

Bestuur bereikt definitief akkoord over ontmanteling Stedelijk Museum Zwolle

Bestuur bereikt definitief akkoord over ontmanteling Stedelijk Museum Zwolle
Foto: Pedro Sluiter
Redactie: Erik-Jan Berends

BINNENSTAD - Het bestuur van de Stichting Stedelijk Museum Zwolle (SMZ) heeft woensdag een definitief akkoord bereikt met de gemeente over de beëindiging van het museum. Het bestuur meldt verheugd te zijn dat zij de sociale regeling met haar medewerkers goed kan uitvoeren.

Eerder dit jaar besloot de Zwolse gemeenteraad de activiteiten van het SMZ te beëindigen. Het bestuur SMZ stemde in met de beëindiging van het museum maar vroeg om meer tijd voor het transitieproces. Die tijd heeft SMZ nu gekregen. SMZ trekt de rechtszaak in die hierover vrijdag zou dienen bij de rechtbank.

Het transitieproces staat volgens het bestuur onder druk omdat het Historisch Centrum Overijssel (HCO) niet over de vereiste museumregistratie beschikt. "Tot op heden is het niet duidelijk hoe de museale collectie-taken geborgd zijn bij het HCO. Een groot aantal bruikleengevers en schenkers van het museum – waaronder de Vereniging Rembrandt - maken zich ernstig zorgen over de ontbrekende museumregistratie en expertise bij het HCO. SMZ constateert dat de gemeente deze zorg onderkent en dat HCO de museumregistatie op advies van SMZ in aanvraag heeft. De gemeente blijft actief betrokken en erkent het belang van een zorgvuldige overdracht. Ook de kennisdeling tussen SMZ en HCO lijkt nu op gang te komen. Dit alles leidt ertoe dat SMZ nu met vertrouwen een zorgvuldige afsluiting kan realiseren."

De brand die op 16 oktober in het SMZ-pand woedde, heeft de afwikkeling van beëindiging van het SMZ volgens het bestuur gecompliceerd. "Er ontstond schade aan het gebouw en aan de collectie. Nieuwe afspraken waren nodig over de termijn en overdracht van personeel, gebouwen en collectie. Overeengekomen is nu, dat het bestuur van de stichting SMZ zelf de schade afwikkelt met de betrokken verzekeraars."

"De ontmanteling van het SMZ is een ingewikkeld en voor de medewerkers emotioneel proces, dat alleen maar complexer werd door de gevolgen van de brand", stelt het bestuur in een persbericht. "Ondanks het feit dat de collectie-taken nog niet geborgd zijn in de nieuwe organisatie, hebben we ons neergelegd bij het besluit van de gemeente. Medewerkers tonen zich proactief en coöperatief in de overdracht van kennis en kunde rond de collectie, inventaris naar HCO en de gemeente."