De Swollenaer

Vrijdag, 3 juli 2020

Dagelijks online en voorlopig in de oneven weken op je deurmat! Wel wekelijks als E paper in je mail? Meld je dan GRATIS aan!

Assendorperstraat krijgt nieuwe verlichting

Assendorperstraat krijgt nieuwe verlichting
Foto: Erik-Jan Berends
Redactie: Erik-Jan Berends

ZWOLLE - De Assendorperstaat krijgt nieuwe verlichting, volgens de gemeente een wens van ondernemers en bewoners in dit gebied.

De nieuwe verlichting moet de Assendorperstraat verder versterken en verlevendigen. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben ondernemers, bewoners en de gemeente samen in kaart gebracht hoe de Assendorperstraat klaar kan worden gemaakt voor de toekomst. Gekeken is naar ideeën en oplossingen voor de korte en lange termijn. Naast nieuwe verlichting kwamen ook ander thema’s op tafel, zoals de verbinding met de binnenstad, verleggen of opheffen van buslijnen, het klimaat en het groener maken van de straat. De ideeën zijn samengevat in een Toekomstperspectief Assendorperstraat. Tijdens dit proces hebben de gemeente en de winkeliersvereniging Assendorp samengewerkt. De komende tijd wordt bekeken wanneer welk thema wordt opgepakt.

De Zwolse wijkwinkelcentra en aanloopstraten naar de binnenstad zijn ook een belangrijk thema voor de gemeenteraad. Er is een apart budget beschikbaar gesteld voor maatregelen die op een eenvoudige wijze en op korte termijn bijdragen aan de versterking van de winkelgebieden. Het vernieuwen van de verlichting van de Assendorperstraat is hiervan een voorbeeld.