De Swollenaer

Vrijdag, 18 september 2020

Nieuws uit Zwolle en omstreken

‘Verhalen over Zwolle’ gaat over leerlooiers en verdwenen hofjes

‘Verhalen over Zwolle’ gaat over leerlooiers en verdwenen hofjes
Redactie: Erik-Jan Berends

DIEZERPOORT – Belangstellenden in de historie van Zwolle zijn op donderdag 16 maart welkom bij de volgende avond in de reeks ‘Verhalen over Zwolle’. De avond heeft als titel onZichtbaar Zwolle. Veel van de Zwolse historie is niet direct zichtbaar in het huidige straatbeeld maar wel degelijk aanwezig (geweest).

De avond bestaat uit twee afwisselende presentaties. Agnes Hemmes van Bureau Monument & Cultuur neemt bezoekers mee naar het Eekmolenbolwerk dat tot het midden van de 19de eeuw het kloppend hart van de leerindustrie vormde. Saskia Zwiers, directrice van het Vrouwenhuis, vertelt over de vele verdwenen hofjes en armenhuizen die Zwolle heeft gehad. Zij schreef met Jan ten Hove het boek ‘Hofjes in Zwolle. 700 jaar huisvesting voor ouderen’, ter gelegenheid van het 275-jarig bestaan van het Vrouwenhuis. Studenten van Artez verlenen deze avond hun muzikale medewerking.

De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Historisch Centrum Overijssel (HCO) aan de Van Wevelinkhovenstraat. Inloop is vanaf 19.30 uur en de toegang is gratis.

Aanmelden kan via www.waandersindebroeren.nl/podium-en-exposities./

Deze avond wordt aangeboden door het Erfgoedplatform Zwolle. Dit platform wordt gevormd door Stedelijk Museum Zwolle, Historisch Centrum Overijssel, Waanders In de Broeren, Zwolse Historische Vereniging, Vereniging vrienden van de stadskern Zwolle, Zwols Architectuur Podium, Gemeente Zwolle (Monumentenzorg en Archeologie), Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle, Stichting Stadsherstel Zwolle, Stichting Grote Kerk Zwolle en Het Oversticht. Monumentenzorg gemeente Zwolle heeft deze avond verzorgd.