De Swollenaer

Woensdag, 5 augustus 2020

Op 5 augustus (week 32) verschijnt er geen papieren editie noch E-paper van de Swollenaer. De nieuwsvoorziening op onze website gaat wel altijd door.

‘De brand was een tegenslag maar die gaf wel meer tijd voor een goed concept’

‘De brand was een tegenslag maar die gaf wel meer tijd voor een goed concept’
Foto: Alie de Vries
Redactie: Erik-Jan Berends
(door Alie de Vries)

DIEZERPOORT - Vlak voordat Vincent Robijn begin 2018 aantrad als directeur van het Historisch Centrum Overijssel was er een Stedelijk Museum dat moest stoppen, een brand op de avond dat de gemeenteraad besloot dat het verhaal van Zwolle anders verteld moest worden én zat het HCO zelf in een digitaliseringsslag. Van een rustige start was dus geen sprake. Hoe staan de zaken er twee jaar later voor?

“Ik ben blij dat je langkomt want er is momenteel heel veel gaande wat we graag willen vertellen.” Robijn is naast directeur van het Historisch Centrum Overijssel ook directeur van stichting Allemaal Zwolle, die verantwoordelijk is voor het nieuwe museum ANNO op de Melkmarkt. Binnen die gebieden zijn grote ontwikkelingen gaande die tegelijkertijd kansen bieden om het verhaal van de regio Zwolle goed voor het voetlicht te brengen. Want dat dat verhaal moet worden verteld, daar zijn alle partijen het wel over eens.

Grenzen

Robijn: “Bij het HCO, en ook in Deventer, lopen we tegen de grenzen van onze depotruimte aan. Er moet de komende jaren een nieuw depot komen. Bovendien is al lange tijd een digitaliseringsverhaal gaande wat maakt dat wij wellicht op termijn vertrekken van deze locatie. Stukken kunnen we, na aanvraag, digitaliseren waardoor de groep die hier stukken komt inzien heel klein wordt. Die dienstverlening gaan we aanbieden bij ANNO.”

Archivarissen

Als directeur van Allemaal Zwolle is Robijn verantwoordelijk voor de invulling van het pand van het voormalige Stedelijk Museum. “Hoezo gaan die archivarissen een museum maken? Dat wordt er soms gedacht. Maar ik heb mensen om mij heen verzameld die het verhaal van Zwolle goed voor het voetlicht kunnen brengen. Het wordt dan wel een gedegen verhaal vanuit de inhoud en daaraan kan het archief een goede bijdrage leveren. Er komt geen grote verhandeling over de Hanze bijvoorbeeld, maar het verhaal wordt verteld vanuit een koopman die zich in Reval (nu Tallinn) met plat Zwols verstaanbaar kon maken in de vijftiende eeuw. Daarbij willen we ook een ander perspectief laten zien. De Gouden eeuw was in Zwolle helemaal niet zo goud. Er was toen veel oorlog hier. Onze gouden eeuw was de Hanzeperiode.”

Satéprikker

“Vanaf de negentiende eeuw zijn musea, archeologie, monumentenzorg en archieven elk hun eigen weg gegaan”, vervolgt Robijn. “Nu brengen we, met ANNO als satéprikker, alles bij elkaar om gebruik te maken van elkaars expertise en collecties. Zo ontstaat een totaalconcept om het verhaal van de regio Zwolle te vertellen. De brand was een tegenslag maar dat gaf wel meer tijd om een goed concept te bedenken. En dat is waar we nu staan.” Op de vraag wie dat gaat betalen, zegt Robijn: ”Ik begin liever kleiner maar wel met kwaliteit om zo mensen te overtuigen van het belang. En we doen aanvragen bij landelijke fondsen. Onze eerste aanvraag is al gehonoreerd: 120.000 euro voor de Erfgoed Hotspot van het Mondriaanfonds.”

Lange adem

Vincent Robijn is in zijn element met deze grote veranderingsoperatie. Als goedgebekte, enthousiaste historicus en archivaris lijkt hij de juiste man voor de klus. “Ik heb geen politieke of andere ambities, ik ben hier echt voor de lange adem.” Dat staat genoteerd.